Program predškole organizira se za djecu koja ne pohađaju redovan program vrtića, a iduće pedagoške godine su školski obveznici. Program predškole je obavezan za djecu i roditelji ga ne plaćaju. Organizira se u trajanju od 250 sati od listopada do svibnja.

Skip to content