RITAM DANA DJECE U VRTIĆU

 • Jutarnje okupljanje djece (od 6,00 do 8,30),aktivnosti po izboru djece
 • Zajutrak do 7 sati
 • Priprema za doručak (8,30 do 9,00 pospremanje sobe, toalet, pranje ruku)
 • Doručak u 9,00 sati
 • Pospremanje posuđa i stolova u suradnji s djecom ( 9,15 do 9,25)
 • Organizirane aktivnosti na razini skupine, manjeg broja djece, individualno ili na razini vrtića slijedeći plan i program odgojitelja (
 • Priprema za boravak na zraku (pospremanje didaktičkog materijala, toalet, odijevanje, obuvanje)
 • Boravak djece na zraku od 10,30 sati ili su aktivnosti spontano potaknute od strane djece ili odgojitelja, ovisno o vremenskim prilikama
 • Priprema za ručak (odlaganje odjeće i obuće ukoliko su djeca boravila vani, odnosno uređenje sobe, toalet, pranje ruku, priprema stolova, serviranje u suradnji s djecom,)
 • Ručak u 11,30 – 12,15
 • Odlazak djece koja koriste 6-satni program kući
 • Dnevni odmor ( 12,30 -14,30 molitva, pripovijedanje priče, spavanje)
 • Užina od 15,00
 • Aktivnosti djece na razini manjeg broja djece ili individualno
 • Odlazak djece kući do 16 sati

Ovaj se ritam ponekad mijenja i prilagođava prigodama, svečanostima,izletima.

Bolesno dijete ne smije ići u vrtić! U vrtiću ne dajemo nikakve lijekove!

Skip to content