Od 1.rujna 2022.godine primjenjivat će se nove cijene vrtića

CJELODNEVNI BORAVAK

Za prvo dijete                         Za drugo dijete                          Za treće dijete

750,00 kn – 99,54 €              550,00 kn – 72,99 €                 450,00 kn – 59,72 €

POLUDNEVNI BORAVAK

Za prvo dijete                         Za drugo dijete                           Za treće dijete

650,00 kn – 86,26 €              500,00 kn – 66,36 €                 400,00 kn – 53,08 €

CJELODNEVNI BORAVAK ZA DIJETE OD 1 DO 3 GODINE

Za prvo dijete                                             Za drugo dijete

850,00 kn – 112,81 €                               700,00 kn – 92,90 €

POLUDNEVNI BORAVAK ZA DIJETE OD 1 DO 3 GODINE

Za prvo dijete                                             Za drugo dijete

700,00 kn – 92,90 €                                 600,00 kn – 79,63 €

Za dijete koje je zbog bolesti izostalo dva tjedna (deset radnih dana u kontinuitetu) i više, uz liječničku ispričnicu umanjuje se cijena za taj mjesec. Npr.

Cijena vrtića je za cjelodnevni boravak djeteta 750,00 kn-99,54 €, roditelj uz liječničku ispričnicu plaća 375,00 kn – 49,77 €. 

Skip to content