Od 01.01.2023.godine primjenjivat će se nove cijene vrtića.

CJELODNEVNI BORAVAK

Za prvo dijete                     Za drugo dijete                  Za treće dijete

100,00 €                              75,00 €                                 60,00 €

POLUDNEVNI BORAVAK

Za prvo dijete                     Za drugo dijete                  Za treće dijete

90,00 €                                 70,00 €                                 55,00 €

CJELODNEVNI BORAVAK ZA DIJETE OD 1 DO 3 GODINE

Za prvo dijete                     Za drugo dijete

115,00 €                              95,00 €

POLUDNEVNI BORAVAK ZA DIJETE OD 1 DO 3 GODINE

Za prvo dijete                     Za drugo dijete

95,00 €                                 80,00 €

Za dijete koje je zbog bolesti izostalo dva tjedna (deset radnih dana u kontinuitetu) i više, uz liječničku ispričnicu umanjuje se cijena za taj mjesec.

Npr.

Cijena vrtića za cjelodnevni boravak djeteta 100 €, roditelj uz liječničku ispričnicu plaća 50 €.

Od 01.09.2023.godine primjenjivat će se cijene vrtića za djecu koja nemaju prebivalište u Općini Vođinci.

DIJETE OD 3 GODINE

CJELODNEVNI BORAVAK             200,00 €

POLUDNEVNI BORAVAK               100,00 €

DIJETE OD 1 DO 3 GODINE

CJELODNEVNI BORAVAK             220,00 €

POLUDNEVNI BORAVAK              110,00 €

Skip to content