DJEČJI VRTIĆ  MLADOST VOĐINCI  SVOJE USLUGE ZA BORAVAK DJECE U VRTIĆU,  OD RODITELJA, ĆE NAPLAĆIVATI  PO CIJENI:

–  za prvo dijete  – za drugo dijete – za treće dijete

  • Cjelodnevni boravak
  • –550,00 kn           -350,00 kn       -250,00 kn
  • Poludnevni boravak
  • –450,00 kn          –300,00 kn        -200,00 kn
  • Cjelodnevni za dijete od 2 do 3 god.
  • –650,00 kn –          -500,00 kn
  • Poludnevni za dijete od 2od 3god.
  • –500,00 kn          –400,00kn
  • ZA DIJETE KOJE JE ZBOG BOLESTI, IZOSTALO IZ VRTIĆA DVA TJEDANA I VIŠE, UZ LIJEČNIČKU ISPRIČNICU , UMANJUJE SE CIJENA ZA TAJ MJESEC.

Ove cijene se počinju primjenjivati od 01. 09. 2015.godine.