Natječaj za odgojitelja

Temeljem članka 24.25.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), članka 50.Statuta Dječjeg vrtića Mladost Vođinci, Read more…

Skip to content